Project-management

projectmanagement 800x533Bij ieder bouwproject, of het nu gaat om nieuwbouw, verbouw of (her)ontwikkeling, zijn veel partijen betrokken. Al deze partijen moeten binnen een bepaald tijdsbestek goed met elkaar kunnen samenwerken. U verwacht een kwalitatief goed resultaat binnen het budget en binnen de planning.

Het project-management van Caljé Vastgoed en Beheer–Service heeft zich als doel gesteld:

"Een efficiënt en geruisloos verloop van het gehele bouwproces"

Wanneer Caljé Vastgoed en Beheer-Service de project-managementopdracht heeft ontvangen, starten we met het maken van een beheersplan. In het beheersplan worden de organisatie van het bouwproject en de communicatie tussen de deelnemers vastgelegd. De projectmanager stuurt het bouwproces gedurende de voorbereiding en uitvoering aan. De projectmanager zorgt tevens voor de goede coördinatie tussen alle deelnemers en is verantwoordelijk voor kosten, tijd en kwaliteit van ontwerp en uitvoering. Een efficiënt verlopend bouwproces heeft een aanwijsbaar invloed op de kosten. Immers: hoe korter het bouwproces en hoe groter de efficiency, hoe lager de kosten!

"Snel en zorgvuldig acteren bespaart geld!"

Caljé Vastgoed en Beheer-Service levert een professionele, doelmatige en projectmatige aanpak. Met onze kennis en ervaring leiden we de diverse aspecten van bouw in goede banen. Doordat onze projecten een duidelijke begin- en eindtijd hebben, kunnen we de bouwtijd en daarmee de kosten beheersen.

  • Het opstellen van technische programma's van eisen
  • Het opstellen van beheersplan(en) ten behoeve van de bouworganisatie
  • Het verzorgen en organiseren van de aanbesteding
  • Het organiseren en coördineren van de werkzaamheden in bouwvoorbereiding en -uitvoering
  • Het voorzitten en leiden van (project)teamvergaderingen
  • De directievoering tijdens de uitvoeringsfase(n)
  • Het opstellen van tijdplanning(en) en het bewaken en bijsturen van de projectvoortgang

De Project-manager

De taak van de project-manager van Caljé Vastgoed en Beheer-Service is het hele traject binnen de vastgestelde kaders te organiseren en op een constructieve manier te doen verlopen. Het zorgen voor een goede communicatie en afstemming tussen de samenwerkende disciplines, het behouden van overzicht en het snel en adequaat oplossen van problemen, vormt daarbij de primaire opdracht.

De project-manager van Caljé Vastgoed en Beheer-Service stuurt het proces aan gedurende de gehele periode van het ontwikkelingstraject. Maar u kunt ons uiteraard ook inschakelen voor slechts een bepaald onderdeel van het bouwtraject.