Bouwkostenadvies

Expertise

Onderstaand overzicht geeft u een indruk van de werkgebieden waarin Caljé Vastgoed en Beheer-Service haar expertise opgebouwd heeft.

"Wij willen u op constructieve wijze door iedere vorm van het proces van dienstverlening begeleiden."

We beoordelen bijvoorbeeld een ontwerp, toetsen de haalbaarheid en maken technische rapportages. Een bouwadvies c.q. bouwkostenadvies kan ook betrekking hebben op een specifiek begrensde vraag. U wilt bijvoorbeeld weten of er mogelijk asbest in uw woning verwerkt is.

Daar het in ieder proces gaat om het beheersbaar maken van en inzicht krijgen in de kosten, bieden wij onze expertise in vier vormen van dienstenverlening aan. Te weten:

Bouwkosten-management

 • Bouwkosten bewaking
 • Element begroting
 • Directiebegroting
 • Beoordelen begrotingen aannemers en installateur
 • Beoordelen meer- en minderwerk
 • Financiële eindbeoordeling / -afrekening
 • Nacalculaties

Onderhouds-management

 • Het opstellen van een onderhoudsplan(en) volgens de NEN 2767
 • Het opstellen van een onderhoud bestek volgens STABU of andere bestekomschrijving(en)

Contract-management

 • Besturing en aansturing 'Proces van uitbesteden'
 • De organisatievorm betreffende aanbesteding
 • Het opstellen specificaties op van prestatie-eisen
 • Het opstellen contracten adviseurs
 • Het opstellen van contracten aannemers en installateurs
 • Contract onderhoud opstellen

Project-management

 • Project organisatie
 • Programma van Eisen
 • Coördinatie en voorbereiding
 • Aanbesteding
 • Contractvorming(en)
 • Directievoering
 • Oplevering
 • Nazorg (beheeraspecten) VvE
Image