Opleveringskeuring

opleveringskeuring 800x533Jaarlijks worden er in Nederland duizenden nieuwbouwwoningen opgeleverd. Deze woningen verschillen van uiterlijk en functionaliteit. De aanschaf van een nieuwbouwwoning is vaak een hele stap, waarin u met de architect en aannemer een intensief traject doorloopt en frequent contact heeft over de wijze van uitvoering van uw nieuwbouwwoning.

Aangezien er een zakelijke prestatie geleverd dient te worden en deze in een aannemingsovereenkomst vastgelegd is, is het zeer raadzaam om vooraf de prestaties van levering zo goed mogelijk te beschrijven en nader vast te leggen.

Een geldende richtlijn en een instrument om de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden te toetsen is het 'Bouwbesluit' en het bestek wat de architect specifiek voor uw woning opgesteld heeft. De architect heeft normaal gesproken tijdens de uitvoering een toetsende rol, waarin hij de kwaliteit van dienstverlening toetst, welke door de opdrachtgever met de aannemer overeengekomen is.

Deze rol van de architect is vaak in de woningbouwsector onderbelicht en niet altijd even duidelijk voor opdrachtgevers. Deze rol is ook sterk afhankelijk van hoe de overeenkomst met de architect vastgelegd is. Wij raden u daarom aan om een onafhankelijke opleveringskeuring door Caljé Vastgoed en Beheer–Service uit te laten voeren.

Waarom een opleveringskeuring?

Ziet uw nieuwbouwhuis er straks net zo uit als u voor ogen heeft? Dankzij de opleveringskeuring weet u waar u aan toe bent, voordat u tekent en de sleuteloverdracht plaats gaat vinden. Een bouwkundige inspectie c.q. opleveringskeuring geeft u vooraf een overzicht van de gevonden bouwkundige en installatie technische gebreken. Belangrijk: want als u de gebreken bij oplevering niet meldt, dan kunt u deze later mogelijk niet meer verhalen op de aannemer.

Vooraf krijgt u van de aannemer de gelegenheid de woning te inspecteren. Eventueel aanwezige gebreken worden dan vastgelegd op een zogenaamd proces-verbaal van oplevering. De aannemer is dan wettelijk verplicht deze gebreken te verhelpen.

Proces verbaal van oplevering

Voordelen voor u als koper:

  • Een bouwkundige van Caljé Vastgoed en Beheer-Service voert een inspectie uit in uw bijzijn.
  • U ontvangt direct een overzicht van gevonden bouwkundige gebreken.
  • U heeft een sterkere positie tegenover de bouwer.
  • Het resultaat is te gebruiken als uitgangspunt voor het depotbedrag bij de notaris.
  • U krijgt advies over verder te nemen stappen.

Werkwijze

U maakt een afspraak en ontmoet de bouwkundig medewerker bij uw op te leveren woning of u maakt kennis in een eerder overeengekomen stadium. Samen met de bouwkundig medewerker en de uitvoerder of gemachtigde namens de aannemer loopt u door uw nieuwbouwwoning.

De bouwkundig medewerker controleert de woning samen met u op opleveringsgebreken en noteert deze in het keuringsrapport. Direct na de keuring ontvangt u dit rapport van de bouwkundige.

Aanvragen

Zodra datum en tijdstip van oplevering bij u bekend zijn, kunt u de keuring bij Caljé Vastgoed en Beheer–Service aanvragen. De aannemer neemt ongeveer ongeveer twee weken van tevoren contact op met de opdrachtgever en stemt de opleveringsdatum met u af.

"Neem vooral tijdig contact met ons via het contactformulier, zodat we een definitieve afspraak nader kunnen inplannen. Dat geeft ons ruim de tijd om de keuring voor u in te plannen en geeft u de zekerheid van een deskundig advies!"

Oplevering van appartement(en)

Ook voor een appartement kunt u een opleveringskeuring bij Caljé Vastgoed en Beheer-Service aanvragen. Dit werkt in feite hetzelfde als bij een oplevering van eengezinswoning. Bij een appartement keurt de bouwkundige alleen het privé-gedeelte, dus niet de gemeenschappelijke ruimten van het appartementencomplex.