Kopersbegeleiding

kopersbegeleiding 800x533Bij kopersbegeleiding lopen er drie elementen als een rode draad door het proces. Deze rode draad bepaalt ook het al of niet succesvol zijn van kopersbegeleiding:

  • communiceren;
  • bewaken;
  • signaleren.

Doelstelling van kopersbegeleiding

Doelstelling van kopersbegeleiding is te komen tot een probleemloze oplevering voor alle betrokken partijen, tegen zo laag mogelijke kosten door het tijdig signaleren en oplossen van geconstateerde tekortkomingen. Voorkomen is beter dan genezen. De kopersbegeleiding van Caljé Vastgoed en Beheer–Service is een maatwerk dienst. Deze dienst wordt afgenomen door project ontwikkelaars en bouwbedrijven die een kwalitatief hoogwaardig product kunnen leveren. Alleen bedrijven waarbij de klant koning is kunnen van deze hoogwaardige service dienst gebruik maken.

Vanaf de ontwikkeling gaat Caljé Vastgoed en Beheer–Service communiceren en begeleiden tussen koper, aannemer en ontwikkelaar. Caljé Vastgoed en Beheer–Service behartigt de belangen van de koper in opdracht van en voor rekening van de ontwikkelaar. Weliswaar is dat een vreemd idee, dit geeft echter aan dat de ontwikkelaar streeft naar een goede verstandhouding en communicatie tussen koper en ontwikkelaar om uiteindelijk te komen tot een perfecte oplevering.

Procesbeheersing

Met betrekking tot procesbeheersing weet Caljé Vastgoed en Beheer–Service wat de wensen van de koper zijn, wat er is overeengekomen aan meer- en minderwerk en wat de eisen en normen zijn. Caljé Vastgoed en Beheer-Serice is tevens op de hoogte van en verdiept zich keer op keer weer opnieuw in de bouwbesluiten en veranderingen in wet en regelgeving. Hij kent de mogelijkheden van de ontwikkelaar. De ontwikkelaar streeft naar perfectie en heeft om verschillende redenen deze kopersbegeleiding uitbesteed aan Caljé Vastgoed en Beheer–Service.

Op de bouwplaats waar Caljé Vastgoed en Beheer–Service afhankelijk van de gemaakte afspraken met de ontwikkelaar wordt meerdere malen een onderzoek uitgevoerd, wordt zeer kritisch gekeken naar de uitvoering van de werkzaamheden en het nakomen van de gemaakte afspraken. Indien daar problemen ontstaan wordt dit direct aan alle betrokken partijen gemeld. Caljé Vastgoed en Beheer–Service stopt dan niet eerder voordat er een oplossing is gevonden.

Al tijdens de bouw worden problemen of gebreken gesignaleerd. Hierop wordt dan direct de nodige actie ondernomen.

Vanaf de ruwbouw tot en met de nazorg is er contact tussen ontwikkelaar, koper en Caljé Vastgoed en Beheer–Service. Mochten er tijdens de oplevering alsnog gebreken naar voren komen dan wordt dit - indien mogelijk - direct opgelost. In alle andere gevallen wordt gestreefd naar een snelle en correcte afhandeling.

"Caljé Vastgoed en Beheer–Service blijft betrokken, communiceert en bemiddeld voor koper en ontwikkelaar
totdat alle betrokken partijen tevreden zijn."

Klantgerichte samenwerking

De in het verleden gestelde doelen, het klantgericht en samenwerken tussen klant en uitvoeringsteam hebben geleid tot een procedure welke wordt gebruikt als basis die afgestemd is op optimale klantgerichtheid, samenwerking, planning, communicatie en duidelijkheid.