Beheer Vereniging van Eigenaren

beheer vve 800x533Het beheer van een Vereniging van Eigenaren (VvE) bestaat in hoofdlijnen uit drie onderdelen:

 • Administratief VvE-beheer;
 • Technisch VvE-beheer;
 • VvE management.

"Al deze aspecten van het beheer kunnen wij binnen een beheerovereenkomst voor u verzorgen."

Administratief VvE-beheer

Door het administratief beheer aan ons uit te besteden bent u verzekerd van een soepel en betrouwbaar verloop van de financiële stromen binnen uw vereniging. Wij dragen zorg voor het betalen van de facturen, het innen van de VvE-bijdragen en het opstellen van de jaarrekening(en).

Technisch VvE-beheer

Het technisch beheer van de Vereniging van Eigenaren bestaat hoofdzakelijk uit drie hoofdtaken:

 • Service onderhoud
  • Het op naam en in opdracht van de Vereniging van Eigenaars afsluiten en beheren van contracten voor het onderhoud van alle installaties in het complex.
 • Dagelijks onderhoud
  • Het in behandeling nemen en oplossen van storingen en klachten over de algemene ruimtes in het complex.
 • Planmatig onderhoud

VvE management

Jaarlijks dient de jaarvergadering van eigenaren voorbereid, georganiseerd en genotuleerd te worden. De leden van de Vereniging van Eigenaren dienen regelmatig van informatie voorzien te worden. Individuele bewoners c.q. eigenaars dienen met hun vragen, opmerkingen en reparatieverzoeken op een centraal punt terecht te kunnen.

Het bestuur vanuit de eigenaren van een vereniging overlegt regelmatig met de beheerder over de voortgang. Dit zijn enkele onderdelen die tot de taken van de beheerder horen en waarbij Caljé Vastgoed en Beheer-Service als een zogenaamde 'spin in het web' fungeert.

Activeren Vereniging van Eigenaren

Aspirant kopers van een nieuwbouwproject beseffen vaak niet wat er bij de organisatie van een Vereniging van Eigenaren komt kijken. Denk hierbij aan zaken als:

 • bestuur en beheer van de vereniging,
 • verzekeren van het gebouw,
 • het afsluiten van onderhoudscontracten,
 • het opstellen van een begroting (en de daaraan verbonden voorschotbijdragen),
 • het inrichten van een administratie,
 • het opleveren van de gemeenschappelijke ruimtes.

"De specialisten van Caljé Vastgoed en Beheer-Service hebben zeer veel ervaring met het opzetten en en activeren van Verenigingen van Eigenaren. Zij kunnen u tijdens het gehele lopende traject op een goede en professionele manier terzijde staan."

In een kennismaking of een eerste bijeenkomst informeren wij u hoe een Vereniging van Eigenaren qua structuur en werkwijze opgebouwd is en dient te functioneren en wat hierbij allemaal komt kijken. In een tweede bijeenkomst bereiden wij samen met een aantal leden, de eerste vergadering voor. Hierin worden de eerste belangrijke stappen tot het activeren van de VvE gezet.

Advies oprichting Vereniging van Eigenaren

Tijdens de bouw van een nieuwbouwproject is het van belang in een vroeg stadium te starten met de oprichting van een Vereniging van Eigenaren. Deze expertise ontbreekt vaak bij de betrokken partijen. Door haar ruime ervaring met het opzetten en activeren van Verenigingen van Eigenaren kunnen onze specialisten u hierbij van A tot Z van dienst zijn.

Advies opstellen splitsingsakte

Een nieuwbouwcomplex combineert steeds vaker verschillende functies. Het belang van het opstellen van een duidelijke en werkbare akte van splitsing neemt hierdoor toe. Door onze ruime ervaring met het beheren van 'samengestelde gebouwen' kunnen wij bouwers en ontwikkelaars al in een zeer vroeg stadium ondersteunen bij een goede invulling van de aktes van splitsing.

Ook voeren wij het gehele traject, van het opstellen van de benodigde aktes tot het maken van splitsingstekeningen, voor u uit. Aan de hand van tekeningen en technische omschrijvingen beoordelen wij welke functies behoren bij de verschillende onderdelen van het te bouwen complex. Op deze wijze kunnen deze functies, zodra de vereniging geactiveerd is, op een logische en duidelijke manier worden beheerd.