Over ons

Missie Caljé Vastgoed en Beheer-Service
Ieder bedrijf heeft een missie, een zogenaamd doel voor ogen. Deze missie van Caljé Vastgoed en Beheer-Service luidt:

"Het vanuit een onafhankelijke opstelling doen uitvoeren van advieswerkzaamheden op het gebied van kosten, organisatie van bouwprojecten met als doel het verkrijgen en beheren van een functionele en doelmatige huisvesting tegen gangbare, marktconforme huisvestingskosten."

Onafhankelijkheid
Deze missie kan alleen worden uitgevoerd vanuit een onafhankelijke positie binnen de bouwwereld. Aangezien Caljé Vastgoed en Beheer-Service deze onafhankelijkheid nastreeft is zij een onafhankelijke zelf opperende organisatie.

Onafhankelijkheid is een allereerste voorwaarde voor Caljé Vastgoed en Beheer-Service om de belangen van de opdrachtgever zo goed mogelijk en optimaal te kunnen behartigen. Want juist dankzij onze onafhankelijkheid kunnen wij een betrouwbaar en verantwoord advies uitbrengen.

"Onze onafhankelijkheid is een absolute voorwaarde! Onafhankelijkheid is één van de bouwstenen en de basis van ons bestaan. Daarom staat we voor onafhankelijkheid voorop in al onze bedrijfsactiviteiten."

Image